Авторларға

http://turizm-hit.ru/

ҚР ҰҒА ғылыми журналының авторларына талаптардың қойылуы