ҚР ҰҒА хабарлары. Аграрлық ғылымдар сериясы

 • Ж. Р. Алипбаев, Ə. С. Таңсықбаева

ДИЗЕЛЬ ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫНДА ОТЫНДЫ ТАЗАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАРЫ       47-51

 • А. Б. Амангелді, У. Е. Сакунова, Ү. Қ. Аханов, Р. Э. Айткулова, Д. Е. Кудасова

ҚОШҚАРЛАРДЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ МЕН ШƏУЕТТЕРІНІҢ САПАСЫНЫҢ ЖЫНЫСТЫҚ ЖҰМЫС РЕЖИМІНЕ ТƏУЕЛДІЛІГІ       52-56

 • Г. Н. Астаубаева

ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫНДАРЫН АҚПАРАТТАНДЫРУДЫ ДАМЫТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ШАРАЛАРЫ       57-61

 • А. Байсабырова1, У. Нуралиева1, Г. Д. Есентуреева2

«ИЖЕВСКИЙ» ӨНЕРКƏСІБІНДЕ «ХАЙСЕКС ҚОҢЫР» КРОСCЫНЫҢ ЖҰМЫРТҚАЛАУ КЕЗЕҢІНДЕ ТАУЫҚТАРДЫҢ ТАБИҒИ РЕЗИСТЕНTТІЛІГІНЕ ЖАРЫҚТЫҢ ƏСЕРІ       72-76

 • Г. А. Болтаева, Ж. Ж. Шаяхмет

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ШЕТ ТІЛІ САБАҒЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ       77-80

 •  А. А. Дарубаев, Д. Х. Сейтхалиев, В. К. Швидченко

СЕЛЕКЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА БАСТАПҚЫ МАТЕРИАЛ РЕТІНДЕ ӨНІМДІЛІК ЭЛЕМЕНТТЕРІ БОЙЫНША НОҚАТТЫҢ КОЛЛЕКЦИЯЛЫҚ ҮЛГІЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ       81-84

 • Д. К. Жаркенов1, К. Б. Исбеков2, М. Ж. Пазылбеков1, Г. Ə. Құлманова1,С. Ж. Асылбекова2, С. К. Койшыбаева2, Н. С. Бадрызлова2

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ «ШЕЛЕК ТОҒАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ» ЖШС ТОҒАНДАРЫНДА ТИЛЯПИЯНЫҢ ТАУАРЛЫ ӨНІМІН ӨСІРУДІҢ ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯСЫ       85-90

 • М. Н. Жуйрикбаев1, Е. М. Алимханов2

МАЛ АЗЫҚТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖƏНЕ ҚОРЕКТІК ҚҰНДЫЛЫҒЫ       91-95

 •  А. А. Каражанов, Ж. Қ. Демеш

АВТОКӨЛІКТІҢ СЕНІМДІЛІК ДЕҢГЕЙІН ОҢТАЙЛАНДЫРУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІН ƏЗІРЛЕУ       107-111

 • А. А. Каражанов, Н. Мухитжан

ПАЙДАЛАНУ ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛТҚЫШ СЕНІМДІЛІГІНЕ ƏСЕРІ       112-116

 • М. Ж. Пазылбеков

АЛАКӨЛ КӨЛІНДЕГІ БРАКОНЬЕРЛІК АУЛАУ КӨЛЕМІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЕСЕПТЕУ       159-163

 • М. Ж. Пазылбеков1, Ғ. Ж. Исхахов2, Г. М. Аблайсанова2, Б. И. Абилов2

ҚАПШАҒАЙ СУҚОЙМАСЫНДАҒЫ АҚМАРҚА (ASPIUS) ПОПУЛЯЦИЯСЫНЫҢ ӨСУ ДИНАМИКАСЫ       164-168

 • Н. Н. Шаугимбаева, А. Ч. Каташева, Б. Т. Құлатаев, Р. М. Құмғанбаева, Б. Сарсебаева

ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІРІЛЕТІН АРҚАРМЕРИНОС САУЛЫҚТАРЫНЫҢ СҮТТІЛІГІ       182-185

 • Қ. Ж. Сейтбаев1, Қ. Ш. Нұрғазы2

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ СУ АЙДЫНДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ       186-192


Our magazine

FacebookTwitterMixxVimeo