ҚР ҰҒА хабарлары. Аграрлық ғылымдар сериясы

 • А. Кұдайназар, С. Д. Кəдірбек, М. К. Касымова, Л. А. Мамаева

ҚОЙДЫҢ АСҚАЗАН СӨЛІНЕН ПЕПСИН АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ       11-13

 Р. Е. Елешев1, Ə. М. Балғабаев1, Е. Т. Нұрманов2

 КАРТОПТЫҢ ТАМАША СҰРПЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІ МЕН САПАСЫНА АЗОТТЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ƏСЕРІ       56-62

 •   Р. Е. Елешев1, Е.Т. Нұрманов2

КАРТОПТЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ТЫҢАЙТҚЫШТАРҒА ҚАЖЕТТІЛІГІ       63-69

 • С. Қалдыбаев, А. К. Бекетова, Ж. Т. Ертаева

 ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ ТАУ ЕТЕГІНДЕГІ САЗДЫ БЕЛДЕУІНІҢ ШАЛҒЫНДЫ СОРТАҢ ТОПЫРАҚТАРЫНЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МЕЛИОРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ      82-87

 • Э. Мурсалимова, У. Ажимуратова

ШЕТ ЕЛДЕРДІҢ ЖЕР-КАДАСТРЛЫҚ ЖҮЙЕСІ       88-93

 • Н. С. Мухамадиев, Н. Ж. Ашикбаев, Г. Ж. Меңдібаева

ҚЫЛҚАНДЫ АҒАШ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ АУРУЛАРЫНА ҚАРСЫ ƏРТҮРЛІ ӨҢДЕУІШТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ       94-97

 • С. Б. Рамазанова1, Г. Т. Мейрман1, Н. М. Масалиев2, С. Т. Тоқтарбекова2, Джура Карагич3

ЖОҢЫШҚА СОРТТАРЫНЫҢ ТАМЫРЛАРЫНДА ТҮЙНЕКТЕРДІҢ ТҮЗІЛУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ ЖƏНЕ ТҮЙНЕК БАКТЕРИЯЛАРЫНЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ФОСФОР ТЫҢАЙТҚЫШЫНЫҢ ƏСЕРІ       121-124

 • Х. К. Торыбаев, А. С. Мендигалиева

 БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА АСТЫҚ ҚОҢЫЗЫНЫҢ (ANISOPLIAAUSTRICAHERBST) ДЕРНƏСІЛДЕРІНІҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ       125-128

 • Н. А. Хоханбаева, Қ. К. Кубенкулов, А. Х. Наушабаев

СОДАЛЫ СОРТАҢДАНҒАН ТОПЫРАҚТА ҰНТАҚТЫҒЫ ƏРТҮРЛІ ЭЛЕМЕНТАРЛЫ КҮКІРТТІҢ ТОТЫҒУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫ       129-135

 •  Е. Б. Баймəжі, М. Рысбаев, А. Т. Есекеева

  БИЯЗЫЛАУ ЖҮНДІ ДЕГЕРЕС ҚОЙЫНЫҢ ҚЫРҚЫЛҒАН ЖҮН ТҮСІМІНІҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҰРПАҚТАРЫНЫҢ ӨСІП-ЖЕТІЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ       136-141

 • А. Б. Сарманов, У. Ш. Кокаев

 СОҚТЫҒЫСУ КЕЗІНДЕГІ УАҚЫТТЫҢ ƏР ТҮРЛІ СƏТТЕРІНДЕГІ КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫС ЖЫЛДАМДЫҚТАРЫН АНЫҚТАУ ƏДІСТЕМЕСІ       142-147

 • А. Б. Сарманов

 АВТОКӨЛІКТЕРДІҢ СОҚТЫҒЫСУ КЕЗІНДЕГІ ВЕКТОРЛЫҚ ДИАГРАММА БОЙЫНША ЖЫЛДАМДЫҚТЫ АНЫҚТАУДЫҢ ГРАФИКАЛЫҚ ƏДІСІ       148-153

 • М. Ж. Пазылбеков1, Г. Ə. Құлманова1, С. Ж. Асылбекова2

 НІЛ ТИЛЯПИЯСЫ (Oreochromis niloticus) ТУРАЛЫ КЕЙБІР ДЕРЕКТЕР       168-171


Our magazine

FacebookTwitterMixxVimeo